Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter, så att du ska känna dig trygg när du lämnar dessa till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter, samt dina rättigheter.  Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn här.

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy? Kontakta oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Ulltussar & Kråksparkar AB, org. nr 559052-8724, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan komma att samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker vår webbsida, beställer våra produkter, registrerar ett användarkonto, returnerar produkter, kontaktar vår kundtjänst eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer
 • Kundnummer
 • Köp- och användningshistorik (t.ex. vilka webbsidor du besöker och var på webbsidorna du har klickat)
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning
 • Kreditscore från kreditupplysningar (Vid direktköp mot faktura efter ö.k.)
 • IP-adress
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)

Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. Här förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för administration och beställningar:

 • Vi levererar din produkt (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
 • Vi administrerar din betalning.
 • Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av frågor, retur eller reklamations- och garantiärende som rör ditt köp.

 

Laglig grund:
Köpvillkoren som du har accepterat

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för marknadsföring av oss och våra produkter:

 • Vi visar relevanta produktrekommendationer eller liknande åtgärder.
 • Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara din kundvagn eller ditt valda betalsätt för att göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.
 • Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.

 

Laglig grund:

Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster.

Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. Kom ihåg att om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du alltid välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring.

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för kundtjänstärenden:

 • Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.
 • Vi utreder dina klagomål- och garantiärenden.

 

Laglig grund:

Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter gällande rättsliga förpliktelser:

 • Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

 

Laglig grund:

För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.

Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

 • Vi gör våra tjänster mer användarvänliga.
 • Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera nyetableringar av inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.
 • Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
 • Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt.

 

Laglig grund:

Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system.

Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, serviceärenden, betallösningar, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Transportföretag som Postnord och DHL.
 • Betallösningar som Nets, Swedbank och Handelsbanken.
 • Kredit- och inkassobolag som UC och Visma Financial Solutions.
 • Myndigheter som Skatteverket, Kronofogden eller Polismyndigheten.

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas. Om du har ett användarkonto hos oss har du möjlighet att själv gå in och uppdatera dina uppgifter, se dina kvitton, orderhistorik och returärenden.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande)

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Cookies

Ulltussar.se använder så kallade cookies för att anpassa användarupplevelsen för dig som kund.

Cookies är små textfiler som är mycket vanliga på internet. Cookie-filerna hanteras och lagras i webbläsaren på enheten som används för att besöka webbplatsen.  När du besöker hemsidan får du valet om vilka cookies du vill tillåta. Var medveten om att vissa cookies är nödvändiga för hemsidans funktionalitet, medans andra cookies gör saker som att komma ihåg dig och din kundvagn, samt att samla in anonym information som t.ex besökartrafik.

Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida.

Uppdaterar…
 • Du har inga produkter i varukorgen.